Background Illustrations provided by: http://edison.rutgers.edu/

Szedłem dzisiaj, i spotkałem go. Zaczął krzyczeć mi nad głową. Zmierzyliśmy się wzrokiem. Był bardzo niezadowolony. Jak odchodziłem wydzierał się i śmiał tym swoim podrapanym głosikiem.